Innovatiivinen vyöpaalaintekniikka

Puhtain rehu elastisella RESPIRO-noukkimella

Pyydä lisätietoa

Mistä haluaisit tietää lisää?

Haravointi on ongelma

Olemassaoleva pyörökarhotintekniikka on ollut olemassa jo 50 vuotta. Sen tekniset mahdollisuudet ovat tulleet tiensä päähän. Nykyaikaisen karjatalouden laatuvaatimukset ja viljelijoiden tietoisuus on lisääntynyt.

KEENEN: Kohtalokkaat seuraukset

Epäpuhtaudet

Ei-toivotut bakteerit ja sienet, pöly, multa, hiekka, kivet, vieraat esineet, lanta, kuollut aluskasvusto

Häviöt

Lehtien variseminen, murustuminen, karhotustappiot, käymistappiot, häviöt ruokintapöydällä, koneiden kuluminen

Epäluotettavuus vaikeissa olosuhteissa

Eloperäiset maat, epätasaiset ja jyräämättömät pellot, pölyävä ja kivinen maa, suojaviljan sänki

Työtehon aleneminen

Tiiviit ja kierteiset karhot, rajoittunut karhotusnopeus, suuri tehovaatimus, heikentynyt kuivuminen karhossa, joustamaton työleveyden ja ajosuunnan valinta

Karjan terveyden vaarantuminen

Huonosti säilynyt rehu aiheuttaa tulehdustiloja, ongelmia tiinehtyvyydessä sekä vähentää tuotosta

Suurikokoisen pyörökarhottimen tuhoisat seuraukset

Reiter RESPIRO: Beispiel der Rechenfläche eines Kreiselschaders
Rehun nosto haravoinnin sijaan

„Kuinka pitkään meidän on tuotettava saamatta perusrehusta irti täyttä potentiaalia?“

Mikäli haluat saada nurmirehusta irti kaiken hyödyn, sinun on vaihdettava pyörökarhotin noukinkarhottimeen.

RESPIRO avulla hyödynnät nurmirehun täyden potentiaalin

Pyydä lisätietoa

rehu nosto ylös maasta on ratkaisu

Puhtain rehu

huomattavasti vähemmän kaikkia epäpuhtauksia
= paras säilönnällinen laatu

Lehtihävikki

vähentynyt lehtien hävikki nostaa valkuaispitoisuutta,
vähäinen koneen kuluminen

Kaikkiin olosuhteisiin

parhaimmillaan vaikeissa olosuhteissa

Suuri karhotusteho ja monipuolisuus

löyhät karhot, ei kiertymistä,
suuri ajonopeus, erinomainen mukautuvuus
eri työleveyksille, karho voidaan siirtää vasemmalle tai oikealle

Terveet eläimet

parempi rehu parantaa eläinten vastustuskykyä, vähemmän huolia, enemmän tulosta

Muita taloudellisuutta parantavia seikkoja:

 • parempi rehun käymislaatu sekä tuottavammat eläimet
 • vähemmän koneiden kulumista ja huoltokuluja
 • vähentyneet korjuukulut
 • suurempi rehun valkuaispitoisuus
 • yksi karhotin soveltuu kaikille korjuuketjuille
 • vähemmän vaurioita korjuukoneeseen, kivet ym.

Ei rehukontaminaatiota elastisen noukkimen ja laahaavien noukinpiikkien ansiosta

Koska vain täydellinen maanpinnanseuranta tuottaa puhtaan rehun.

Flexible Pick-Up
RESPIRO Bandschwader Modell der schleppenden Zinkengeometrie

Maahaaste

Vertailu RESPIRO-teknologia vastaan pyörökarhotin

Haaste"Maaperän ominaisuudet"

Roottorinen karhotin

RESPIRO-teknologia

Erittäin kuiva / kova

Roottori pyörii epävakaasti, pomppii, piikit osuva maahan

Elastinen noukin vaimentaa, pehmeä kosketus laahaavien piikkien ansiosta

Erittäin märkä / pehmeä - turvemaa

Roottorin kannatinpyörät painuvat, piikit painuvat syvemmälle

Suurikokoiset liukukiekot, noukin ei vajoa

Moreenimaa

Riski kivien nousemiselle kasvaa jäykkien piikkien ja suuren nopeuden vuoksi

Riski kivien nousemiseksi karhoon erittäin pieni laahaavien piikkien ansiosta

Kivinen maa

Pintakivet nousevat vääjäämättömästi karhoon

Kiven nousevat vain ollessaan rehumaton sisällä

Hiekkamaa

Vedetään, työnnetään, kuljetetaan mukana

Elastisen noukkimen ansiota erittäin vähän maakontaktia – jos sitä ilmenee, se on hyvin kevyttä – maa-aines pysyy maassa

Löyhä pintamaa

Vedetään helposti mukaan piikkien suuren nopeuden ja piikkien edessä olevan rehumassan mukana

Pysyvät paikoillaan laahaavien piikkien ja hiljaisen kohtaamisnopeuden ansiosta

Jyrkänteet poikkisuunnassa

”Pyörökarhotin painanteen kohdalla => massiivinen maakontakti
Pyörökarhotin mäen huipulla => karhotustappioita.”

Lähellä noukinpiikkejä olevat liukukiekot ja nelipisteripustus varmistavat minimaalisen maakontaktin ja alhaiset karhotustappiot

Jyrkänteet ajosuunnassa

”Yläosa: tappioita sivusuunnassa
Painanne: äärimmäinen maakontakti”

”Karhotustappioita, kun elastisen noukkimen rajat tulevat vastaan
Ei maaperän muokkausta, karhotustappioita keskellä kun elastisen noukkimen rajat tulevat vastaan.”

Rinnemaat

Roottori kallistuu, jättäen joko rehua ylärinteen puolelle tai koskettaen maata alarinteen puolella

Ei karhotustappioita eikä maakontaktia

Urat, rehua traktorin ajourissa

Rehuhävikkiä ei voida välttää – mikäli yritetään, rehu kontaminoituu

Rehuhävikkiä ei voida välttää – mikäli sitä yritetään, rehun kontaminaatio lisääntyy (agressiivinen piikki)

Jyräämätön pelto (kiviä)

Kivet nousevat helposti karhoon, epätasaisuudet tasoittuvat ja rehu kontaminoituu

Kivet jäävät pääosin maanpinnalle, laahaavat piikit taipuvat esteisiin osuessa

Epätasaisuuksia

Roottorin kannatinpyörät putoavat painanteisiin => massiivinen maakontakti, kannatinpyörien ollessa mäen harjalla => rehuhävikkiä

Tasainen kulku epätasaisuuksien yli elastisen noukkimen ja liukukiekkojen ansiosta, karhotustappiot ja rehun kontaminaatio ovat minimaalisia

Laidunnetut alueet

Likaa nousee rehun joukkoon

Vähäinen rehun kontaminaatio elastisen noukkimen ansiosta, liukukiekot ja laahavat piikit alhaisella kohtaamisnopeudella

VertailuRESPIRO-teknologia vastaan Noukinkarhottimet kiinteällä noukinjärjestelmällä

Haaste"Maaperän ominaisuudet"

Noukinkarhottimet kiinteällä noukinjärjestelmällä

RESPIRO-teknologia

Erittäin kuiva / kova

Kone kulkee epävakaammin

Elastinen noukin vaimentaa, pehmeä kosketus laahaavien piikkien ansiosta

Erittäin märkä / pehmeä - turvemaa

Pienet liukukiekot tai kannatinpyörät – kone vajoaa helpommin

Suurikokoiset liukukiekot, noukin ei vajoa

Moreenimaa

Kivet sinkoutuvat eteenpäin ja tulevat usein noukituksi ylös (agressiivinen piikki suurella kohtaamisnopeudella)

Riski kivien nousemiseksi karhoon erittäin pieni laahaavien piikkien ansiosta

Kivinen maa

Kivet sinkoutuvat eteenpäin ja tulevat usein noukituksi ylös (agressiivinen piikki suurella kohtaamisnopeudella)

Kiven nousevat vain ollessaan rehumaton sisällä

Hiekkamaa

Noukinpiikki koskettaa maata usein kiinteän noukkimen johdosta – kiinteä piikki heittää eteen ja ylös

Elastisen noukkimen ansiota erittäin vähän maakontaktia – jos sitä ilmenee, se on hyvin kevyttä – maa-aines pysyy maassa

Löyhä pintamaa

Irtonainen maa nousee ylös helposti

Pysyvät paikoillaan laahaavien piikkien ja hiljaisen kohtaamisnopeuden ansiosta

Jyrkänteet poikkisuunnassa

vähäinen tai ei lainkaan kulmansäätöä – renkaat tai liukukiekot etäällä

Lähellä noukinpiikkejä olevat liukukiekot ja nelipisteripustus varmistavat minimaalisen maakontaktin ja alhaiset karhotustappiot

Jyrkänteet ajosuunnassa

Ei maanpinnanseurantaa

”Karhotustappioita, kun elastisen noukkimen rajat tulevat vastaan
Ei maaperän muokkausta, karhotustappioita keskellä kun elastisen noukkimen rajat tulevat vastaan.”

Rinnemaat

Ei karhotustappioita eikä maakontaktia

Ei karhotustappioita eikä maakontaktia

Urat, rehua traktorin ajourissa

Rehuhävikkiä ei voida välttää – mikäli sitä yritetään, rehun kontaminaatio lisääntyy (agressiivinen piikki)

Rehuhävikkiä ei voida välttää – mikäli sitä yritetään, rehun kontaminaatio lisääntyy (agressiivinen piikki)

Jyräämätön pelto (kiviä)

Kivet nousevat helposti karhoon, epätasaisuudet tasoittuvat ja rehu kontaminoituu

Kivet jäävät pääosin maanpinnalle, laahaavat piikit taipuvat esteisiin osuessa

Epätasaisuuksia

Kapeat liukukiekot tai kannatinpyörät putoavat kuoppiin ja uriin => massiivinen maakontakti, harava osuu suoraan maanpintaan => rehua menetetään

Tasainen kulku epätasaisuuksien yli elastisen noukkimen ja liukukiekkojen ansiosta, karhotustappiot ja rehun kontaminaatio ovat minimaalisia

Laidunnetut alueet

Likaa nousee rehun joukkoon

Vähäinen rehun kontaminaatio elastisen noukkimen ansiosta, liukukiekot ja laahavat piikit alhaisella kohtaamisnopeudella

lisäarvoRESPIRO -tekniikkaaeuroina

Sauberstes Futter durch RESPIRO Bandschwader

Arvioimme mielellämme RESPIRO-teknologia potentiaali myös sinun tilallasi

Asiakkaidemme kokemukset ja laskelmat osoittavat RESPIRO-teknologia potentiaalin. Sinäkin voit hyötyä näistä kokemuksista pyytämällä ilmaisen potentiaali-analyysin.

Reiter RESPIRO Potenzialanalyse

Odotamme yhteydenottoasi

  Which raking system do you currently use?

  What form of business do you have?

  RESPIRO - Pastures, animals, machines and men respire...

  RESPIRO-tarina

  Asiaankuuluvia näkymyksiä aiheista, kuten ”Puhdas rehu”, ”Elastinen noukin” ja ”Rehun tuotosvaikutus”.